Zwroty i reklamacje

Odstąpienie od umowy

 1. Klienta ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedającym za pośrednictwem serwisu w terminie 14 dni kalendarzowych bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin odstąpienia od umowy liczy się od momentu w którym Klient wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie tego towaru.

 2. Aby Klient mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres ul. Kwiatowa 35, 55-330 Źródła lub informacja przekazana pocztą elektroniczną na adres zamowienia@bafpol.pl ).

 3. Wszystkie koszty związane z odstąpieniem od umowy w wyżej wymienionym trybie (koszty odesłania towaru) leżom po stronie Klienta

 4. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności dotyczące zwracanego towaru i wystawia fakturę korygująca na zwrócone towary.

 5. Zwrot płatności (w przypadku metod płatności gotówkowych) dokonywany jest przelewem na konto bankowe wskazane przez Klienta.

 6. Zwracany towar musi być zapakowany w oryginalne opakowania w jakich Klient otrzymał go. W innym razie zwrot nie zostanie uznany a towar zostanie odesłany do Klienta na jego koszt.

 7. Wystawienie faktury korygującej oraz zwrot płatności (w przypadku płatności gotówkowych) będzie realizowane w przeciągu 7 dni od otrzymania przez Sprzedającego zwracanego towaru

Reklamacje

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Klient ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.

 2. Towar wysyłany jest przez Sprzedającego firmami kurierskimi i wydaniem towaru jest moment przekazania go firmie kurierskiej. Jeżeli uszkodzenie towaru nastąpi na etapie transportu Klient zobowiązany jest do wypełnienia druku uszkodzenia przesyłki przez firmę kurierską przy odbiorze paczki. Odpowiednie druki dostępne są u osoby dostarczającej przesyłkę. Klient też jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia Sprzedającego o takiej sytuacji.

 3. Korzystając z rękojmi Klient może:

  1. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny

  2. Przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy

  3. Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad

  4. Żądać usunięcia wady

 4. Sprzedający prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy    ul. Kwiatowa 35, 55-330 Źródła, lub elektroniczny zamowienia@bafol.pl

 5. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru na koszt Sprzedawcy, na adres ul. Kwiatowa 35, 55-330 Źródła.

 6. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.